Urholkad Kinabjässe

Göran Leijonhufvud: Pionjär och veteran. 50 år med Kina. (Bonniers). ;Göran Leijonhufvud: Pionjär och veteran (Bonniers).Feta böcker faller tungt. Göran Leijonhufvud har skrivit nästan 900 sidor om sina femtio år med Kina. Först maopilgrim, sedan pionjär som DN:s korrespondent och slutligen forskare. Berättarbågen är storslagen och epokerna fladdrar förbi. Tiden är en storm. När han … Fortsätt läsa Urholkad Kinabjässe

December

Det är svårt att veta hur man ska förhålla sig till Decemberöverenskommelsen. Men jag hade föredragit nyval. Det hade inskärpt allvaret och skakat om i Riksdagen (jag tror inte valresultatet blivit en upprepning av det i september).De senaste dagarnas intervjuer i DN med Löfven och Kinberg Batra bekräftar det jag skrev veckorna före och efter … Fortsätt läsa December

Glöm aldrig

De borgerliga partiernas beslut att, med hjälp av två lyckliga sverigedemokrater, strimla landets kulturtidskrifter står tydligen kvar efter dagens möte i kulturutskottet. Det är egentligen otroligt. Andra mer kulturintresserade borgerliga politiker har protesterat. Men inget hjälper. Slakten ska fullföljas.Här är namnen på de ledamöterna som bär skulden. Per Bill (M), Cecilia Magnusson (M), Saila Quicklund … Fortsätt läsa Glöm aldrig

Folket — ett ständigt orosmoment

Sedan demokratins genombrott har folket betraktats som ett ständigt orosmoment. Det ligger och morrar i bakgrunden, ungefär som tigrarna gör i böckerna om Loranga och Dartanjang, de som är inlåsta i den gamla ladan ute på gården. Vad skulle hända om någon öppnade portarna på vid gavel? Makthavare uppfattar folket — eller massan — som … Fortsätt läsa Folket — ett ständigt orosmoment

Arendt, Arendt, Arendt

Hannah Arendt upphör aldrig att fascinera. Som ganska nyanländ flykting i USA skrev hon 1943 artikeln "We Refugees" i den judiska tidskriften Menorah. Den finns översatt i senaste Glänta (2/2014). Där skriver hon bl a hur det tilldragna nationalstatssystemet med betoning på medborgaren som rättighetshavare uteslutit människan. Klassisk fråga hon skulle fortsätta utveckla senare. Så … Fortsätt läsa Arendt, Arendt, Arendt