Populisterna

1300803x_o_1Populisterna
En berättelse om folkets århundrade (Norstedts, 2000) 

I USA finns det radikala samhällsdebattörer som med stolthet säger att det är populister. I själva verket är amerikansn populism en stark och progressiv idétradition grundad i en kortlivad folkrörelse. När jag först började lära mig om den så slogs jag av likheterna med den svenska folkrörelseradikalismen. Där föddes idén till den här ringlande essän.

På baksidestexten kan man läsa: ”Per Wirtén visar i sin bok att populismen är en av 1900-talets viktigaste idéströmningar. Han har spårat det populistiska inflytandet i både konst och politik. I Populisterna möter vi en brokig samling agitatorer och filosofer, författare som John Steinbeck och Folke Fridell, politiker som den legendariske Louisianaguvernören Huey Long och överste Perón. Men där finns också Per Wirténs farfars far, som byggde missionshus och var aktiv folkrörelseradikal.”

Helsingborgs dagblad (3/4 2000): ”Jag är lite yr efter läsningen.”

Dala-demokraten (8/4 2000): ”Populisterna är en rik och gripande berättelse om kamp mot fattigdom och förnedring med både lätt självbiografiska och häftigt polemiska inslag.”

Sydsvenskan (3/4 2000): ”Per Wirtén skriver rappt och tänker klart.”

Populisterna är slutsåld.