Rörelser som bygger samhällen

Doug Saunders: Arrival City (William Heinemann, London)

Journalisten Doug Saunders verkar ha vandrat genom världens alla storstäder. Men inte längs stadskärnornas butiksstråk. I stället har han tagit taxi eller tunnelbana till de nya kvarteren: till höghusen runt Toronto eller skjulen där nyanlända landar i Mumbai. För det är ju ”där, i periferierna, man finner världens nya centrum”. I en del städer kallas de slum, i andra förort, i Sverige miljonprogram. Saunders kallar dem ”arrival cities” – stadsdelar som fungerar som hamnar eller ankomsthallar för människor som migrerat. Ofta beskrivs de som historielösa och stillastående platser för mänsklig ensamhet och misär. Men Doug Saunders ser något annat. De är dynamiska brännpunkter för ett av de största sprången i modern historia, den som förvandlar majoriteten av mänskligheten till stadsbor.

Arrival City är omtumlande. Saunders berättar inifrån kåkslum i Sao Paulo, från kommunikationslederna mellan kinesiska byar och exploderande megastäder och återger den ackumulerade vanmakten i Paris höghus: ”Det är som att leva i ett djupt hål där locket lagts på”. Sidorna knastrar av energi från små mikroberättelser och stora globala sammanhang. Jag trodde det var omöjligt att skriva ännu en bok om global migration där nya perspektiv uppenbaras. Men Saunders lyckas. Det här är boken man ska läsa.

Jag tror förklaringen till varför Saunders berättelse vinner ny mark är hans ointresse av nationsgränser och sträven efter global sammanställning. På så vis kan han få två stora samtidsfenomen att smälta samman: urbanisering och migration. Flyttvågen från indisk landsbygd till Mumbai betraktas med samma blick som den från Irak till Malmö. Bakslag och framsteg i Istanbuls berömda gecekondus kan därför börja diskuteras tillsammans med de i Los Angeles ökända fattigkvarter i South Central – eller de i svenska ”arrival cities” från Rinkeby till Rosengård. Världen binds samman och blir begriplig. Den stora rörelsen, den som överskuggar det mesta, är vandringen från landsbygd till storstad.

En given invändning är att många som invandrat till Sverige som flyktingar gjort motsatt resa: från megastäder som Teheran till lilla Stockholm och Malmö. Men de är undantag. Saunders hävdar att 90 procent av de tiotals miljoner som nu lever i Europas ”arrival cities” kommer från byar och småstäder.

Genom reportagets myller bearbetas en ödesfråga: Varför lyckas en del ”arrival cities” bli ett slags integrations- och välfärdsmaskiner där människor gör klassresor uppåt, medan andra låser in dem i fattigdom och svikna förhoppningar?

Mest upplysande är berättelserna från de migrantstadsdelar som fungerar. De är ofta fattiga, inkomsterna kan till och med sjunka när nya familjer hela tiden anländer. Men det innebär inte att invånarna förblir fattiga, utan att de hittar dörrar till resten av staden och in i medelklassen. Dynamiken är stark och genomströmningen hög. Här figurerar slumkvarter i Dhaka, Tower Hamlets radhuslängor i östra London och den spanska regeringens genomtänkta lösningar som exempel att lära av. Hur placerar sig Malmös ”arrival cities” i det sammanhanget?

Doug Saunders ägnar ett helt kapitel åt Istanbul – europeisk symbol för snabb framgångsrik urbanisering – där förorterna först erövrade staden och sedan öppnade upp hela den turkiska politiken. Tayyip Erdogan tillhör (liksom Lula da Silva) en ny generation politiker som tagit med sig erfarenheter från ”the arrival city” in i parlament och regeringskanslier. De är kanske motsvarigheter till 1930-talets Per-Albin Hansson, men talar till en hel värld.

Alla platser har egen historia, men det finns egenskaper som verkar förena fungerande migrantstadsdelar. Det behöver finnas plats för business, för entreprenörskap, som billiga lån och lokaler. I synnerhet i fattiga länder är rätten att äga hus och mark viktigt. Staten måste vara närvarande: säkerhet, skolor, sjukvård, sociala skyddsnät. Som en röd tråd i alla Saunders berättelser återkommer självorganiseringens betydelse. De som bor i ”arrival cities” – oavsett de kallas slum eller miljonprogram – måste ha rätten att tala, att definiera sig själva och identifiera behov. Fungerande stadsdelar vilar på sociala nätverk. Utan dem faller alla ambitioner samman. Arrival City presenterar en politisk och pragmatisk verktygslåda.

I Malmö har länge funnits farhågor att så kallade etniska enklaver låser in människor. Doug Saunders varnar för enklavpaniken. De fungerar ofta på motsatt sätt, som motorer för att nätverk ska växa och entreprenörskap få stadga. I bästa fall blir de trampoliner för social rörlighet. Han pekar på forskning som raserar föreställningen att enklaver skapar samhällsfientliga attityder och politiska terrorister.

Jag kan bli trött på Saunders optimistiska surfningar. Tonläget är envist upbeat. Men det kanske är nödvändigt för att kunna nyansera alla apokalyptiska epos om den urbana slumplaneten. Efter hand tränger mörka stråk fram även i den här skildringen.

Trots 00-talets globala högkonjunktur anländer fortfarande fler till storstädernas ankomsthallar, än som lyckas ta sig upp i medelklassen. Saunders lägger skulden på konservativ ekonomisk politik, där regeringar sparar på investeringar i människor och infrastruktur. Sverige följer det mönstret. ”De kommer få betala priset långt in på det tjugonde århundradet,” skriver han.

”Arrival cities” är explosiva. Den första stora urbaniserings- och migrationsvågen i Europa utlöste stormningen av Bastiljen, skrev den amerikanska konstitutionen och pressade fram demokratin. Men den orsakade också krig och massförstörelse. I förbigående påpekar Saunders att Gavrilo Princip, som i Sarajevo oavsiktligt öppnade för Europas blodigaste decennier, också var ”a product of the arrival city”.

Per Wirtén

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.