Ingen auktoritet utan demokratisk prövning

Kulturradikalismens kärna har ända från förra sekelskiftet varit en envis kritik av nedhållande tankesätt. Den är därför alltid normkritisk, alltid på spaning efter nya sätt att underminera gamla orättvisor och synsätt som inskränker demokratin och står i vägen för människans frigörelse. I mer än hundra år har den elektrifierat svensk samhällsdebatt: August Strindberg, Frida Stéenhoff, … Fortsätt läsa Ingen auktoritet utan demokratisk prövning

Mer EU, inte mindre

Romfördraget – startskottet till dagens EU – fyller 60 år denhär våren. Fördraget var ett löfte om en friare och förenad kontinent – att en annan värld var möjlig. Gamla ärkefiender, som Tyskland och Frankrike, bestämde sig för att förenas, i stället för att fortsätta bekämpa varandra. Projektet blev en succé. Att nästan alla Europas … Fortsätt läsa Mer EU, inte mindre