Søren Krarup. Konservatismens tredje våg.

2000-talet har blivit Søren Krarups tid. Under årtionden var han en otidsenlig outsider i den danska välfärdsstatens framtidsoptimism. Hans röst kom från en plats uppfattad som avlägsen och provinsiell: prästgården i Seem på västra Jylland. Och de konservativa uppfattningarna i hans utpräglat intellektuella debattböcker verkade höra till en förgången tid. Han angrep reformismens ambitioner att … Fortsätt läsa Søren Krarup. Konservatismens tredje våg.