De försvunna barnen — en nationell angelägenhet

Förra året kom 7000 ensamma flyktingbarn till Sverige. En del efter obegripligt långa resor. Alldeles för många verkar inte få någon ro i Sverige heller. Efter att ha placerats i olika boenden och hem försvann 374 stycken. Bara 58 återfanns. Resten är försvunna. De första som på allvar uppmärksammade problemet var journalisterna Jens Mikkelsen och … Fortsätt läsa De försvunna barnen — en nationell angelägenhet