Imperiet Eurafrika

Peo Hansen och Stefan Jonsson: Eurafrika. EU:s koloniala rötter. Översättning: Stefan Lindgren. Leopard. När förhandlingarna om Romfördraget inleddes 1956 var kolonialismen utmanad, men fortfarande stark. Bara fem afrikanska stater var oberoende. 120 miljoner människor levde under någon form av europeisk överhöghet. Bland de blivande EEC-länderna var Frankrike en kolonial stormakt, och Belgien en mindre. När … Fortsätt läsa Imperiet Eurafrika