Farväl till naturen

Göran Greider: Den solidariska genen Ordfront Att människan är en biologisk varelse är självklart. Men vad det egentligen innebär är mer oklart. Att människor ska leva i enlighet med ”sin natur” är ett påstående som ofta, men inte alltid, har konservativ avsikt. Ska människan befrias bort från naturens förutbestämda begränsningar eller in i en naturlig … Fortsätt läsa Farväl till naturen