Fåglarna och förorten

Min väg hem från skolan gick genom förortens villaområden. Det var 1960-tal och fortfarande låg husen glest, de avbröts av branta bergknallar och ödetomter med tät granskog. På vårarna svämmade dikena över av smältvatten. Vägen var full av hemligheter. I små sommarstugor bodde ensamma farbröder med klirrande flaskor. Vi var lite rädda för dem. Men … Fortsätt läsa Fåglarna och förorten