Konsten att odla sin stökighet

Rickard Jonsson: Värst i klassen. Berättelser om stökiga pojkar i innerstad och förort. (Ordfront). Under det senaste året har jag deltagit i en statlig jämställdhetsutredning. Där har avsnittet om skolan framkallat diskussioner. Hur ska en feministisk jämställdhetspolitik förhålla sig till att pojkars skolresultat halkar efter? Några förklarar fenomenet med biologi och senare mognad, andra med … Fortsätt läsa Konsten att odla sin stökighet