Imperialism igen?

När historikern Eric Hobsbawm skrev sina klassiska böcker om 1800-talet kallade han den som om århundradets sista decennier för Imperiernas tidsålder. Då stod de brittiska och franska kolonialväldena som starkast. Ohotade. Utan opposition. Några antimperialism kunde man inte tala om.Kanonbåtarna sköt med jämna mellanrum enstaka slumpskott in I djungeln för att tala om vem som … Fortsätt läsa Imperialism igen?