Råd till Reinfeldt

Varje kris är en möjllighet att genomföra genomgripande förändringar, att ändra politisk riktning och omvärdera de vägval man gjort tidigare. Nu befinner sig världen i två samtidiga kriser. Den finansiella ekonomins sammanbrott och jordens stigande temperaturer. Båda motiverar förändringar. I USA har Barack Obama sett möjligheten. Ekonomins fall har gett politisk utrymme att äntligen reformera … Fortsätt läsa Råd till Reinfeldt

Trianguleringen är slut

I snart 20 år har politiken dominerats av det strategiska begreppet triangulering. Grundtanken har varit att vinnande politik måste överskrida motsättningen mellan höger och vänster. Man ska ge politiken ytterligare en pol och skapa en triangel. Den nya positionen ska uppfattas som triangelns spets, befinna sig så att säga framför både vänster och höger, och … Fortsätt läsa Trianguleringen är slut

Det socialdemokratiska svaret

Under senare tid har diskussionerna om globaliseringen ändrat karaktär. De förenklade hyllningarna av marknadskrafter och avregleringar har klingat av. Och den nu välkända kritiken av globaliseringsprocessernas konsekvenser har börjat ersättas av mer framåtblickande reformförslag. Jag tänker på böcker från bland andra Örjan Abrahamsson, George Monbiot och nu också från den brittiske statsvetaren och samhällsdebattören David … Fortsätt läsa Det socialdemokratiska svaret

Vänsternbs blinda fläck

Vänsterns blinda fläck är den reflexmässiga sympatin för alla former av motståndshandlingar. Motstånd är rätt i alla situationer. Den som kämpar har alltid rätt, eller gör i varje fall rätt, och är därför värd att ta ställning för. Jag tror att den här blinda fläcken är nyskapad och hänger samman med den tilltagande bristen på … Fortsätt läsa Vänsternbs blinda fläck

Imperialism igen?

När historikern Eric Hobsbawm skrev sina klassiska böcker om 1800-talet kallade han den som om århundradets sista decennier för Imperiernas tidsålder. Då stod de brittiska och franska kolonialväldena som starkast. Ohotade. Utan opposition. Några antimperialism kunde man inte tala om.Kanonbåtarna sköt med jämna mellanrum enstaka slumpskott in I djungeln för att tala om vem som … Fortsätt läsa Imperialism igen?