Förvåning

Jag blir mer och mer förvånad. Först beslutet om nyval. Stort och starkt.Sedan kallar Magdalena Andersson och Stefan Löfven, som alltid varit så försiktiga, SD för nyfascister. Helt rimligt, med stöd bland många utländska forskare, även om jag inte delar deras synsätt. Jag anser att SD tillhör en annan, näraliggande och ickedemokratisk, idétradition: den radikala … Fortsätt läsa Förvåning

När tre blir ett

För en tid sedan läste jag en oansenlig notis i Resumé (2/10) om att Bonniers ändrat villkoren för sina dagstidningar i Stockholm. De ska nu samordnas med gemensam ledning i "affärsområdet" News Sweden. Det låter oskyldigt och fick ingen egentlig uppmärksamhet, men i själva verket kan det innebära slutet på en publicistisk grundhållning i Bonnierkoncernen. … Fortsätt läsa När tre blir ett

Bonniers nya ordning

I dag publicerar Expressen kultur en artikel där jag ställer frågor om nyordningen på Bonniers dagstidningar. De enskilda tidningarnas självständighet har sedan i oktober i praktiken avskaffats. Expressen, DN och DI tillhör nu samma "affärsområde" med gemensam ledningsgrupp. Expressens chefredaktör har devalverats till utförare. Den nya ordningen har stora konsekvenser, men har knappt uppmärksammats alls. … Fortsätt läsa Bonniers nya ordning