Folket — ett ständigt orosmoment

Sedan demokratins genombrott har folket betraktats som ett ständigt orosmoment. Det ligger och morrar i bakgrunden, ungefär som tigrarna gör i böckerna om Loranga och Dartanjang, de som är inlåsta i den gamla ladan ute på gården. Vad skulle hända om någon öppnade portarna på vid gavel? Makthavare uppfattar folket — eller massan — som … Fortsätt läsa Folket — ett ständigt orosmoment

Arendt, Arendt, Arendt

Hannah Arendt upphör aldrig att fascinera. Som ganska nyanländ flykting i USA skrev hon 1943 artikeln "We Refugees" i den judiska tidskriften Menorah. Den finns översatt i senaste Glänta (2/2014). Där skriver hon bl a hur det tilldragna nationalstatssystemet med betoning på medborgaren som rättighetshavare uteslutit människan. Klassisk fråga hon skulle fortsätta utveckla senare. Så … Fortsätt läsa Arendt, Arendt, Arendt

Förvåning

Jag blir mer och mer förvånad. Först beslutet om nyval. Stort och starkt.Sedan kallar Magdalena Andersson och Stefan Löfven, som alltid varit så försiktiga, SD för nyfascister. Helt rimligt, med stöd bland många utländska forskare, även om jag inte delar deras synsätt. Jag anser att SD tillhör en annan, näraliggande och ickedemokratisk, idétradition: den radikala … Fortsätt läsa Förvåning